Om utbygger

Vestby logistikkpark utvikles av Anthon Eiendom AS som grunneier og eiendomsutvikler.  

Anthon Eiendom utvikler og forvalter næringseiendom i Østlandsområdet. Forretningsideen er sammen med oppdragsgivere – eller i egen regi – å erverve og utvikle tomter og bygninger til arealer med en kvalitet som står seg i fremtiden.

Vi har 20 års erfaring med å bygge effektive lager- og logistikkbygg med kvalitet som – nettopp – står seg i fremtiden. Vi satser på å bygge robuste, energieffektive bygg som skal kunne møte dagens og morgendagens behov for leietaker.

Velger du Anthon Eiendom som partner for et nytt prosjekt, får du en partner som forplikter seg som partner i hele prosessen – fra identifisering av behov til levering av ferdige lokaler. Vi legger stor vekt på programmeringsprosessen som vi gjør i en samhandling med leietaker for å sikre at leietaker får det riktige produktet for sine behov.

Har du spørsmål eller er interessert i å finne ut mer om mulighetene og hva vi kan gjøre?

Våre tanker om bærekraft og miljø

Innenfor en trinnvis miljømeny opererer vi med fem sentrale områder som alle er svært avgjørende for et prosjektes bærekraft, energieffektivitet og totalt miljøavtrykk. Disse er:

Energi
Miljø/økodesign
Visuelt miljø
Universell utforming
Avfall
Basert på ovennevnte kan vi dokumentere at våre gjennomførte prosjekter er svært energieffektive.

Medlem av og partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Vi hjelper deg å bygge et logistikkbygg basert på dine behov

Henning Sørlie

Prosjektdirektør
913 72 602
hs@anthoneiendom.no

Meld din interesse ved å sende inn skjemaet, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende samtale.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Se vår prosjektfilm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Våre prosjekter

I 20 år har vi som partner for våre oppdragsgivere utviklet effektive løsninger for deres behov for lager- og logistikklokaler.